Huishoudelijke Regelementen

 1. De aanwijzingen van bestuur en trainers dienen opgevolgd worden. (zie ook trainingsreglement)
 2. Diegene die zich schuldig maakt aan vernielingen of misdragingen op het DVO terrein zal de aangerichte schade moeten vergoeden en/of eventueel herstellen en zal voor de periode van een maand geschorst worden.
 3. Het is verboden om in de kantine en vlak naast de baan te roken.
 4. Tijdens de reguliere trainingen door de Club geregeld worden geen alcoholische drank in de kantine verkocht.
 5. Het is niet toegestaan op de baan te fietsen zonder de voor geschreven kleding en zonder helm, of met een andere fiets dan een BMX crossfiets.
 6. Het is niet toegestaan op de baan te fietsen zonder dat er een (hulp)trainer en een EHBO-er aanwezig is.
 7. Het is verboden om te trainen buiten de officiële trainingstijden zonder toestemming van het bestuur, als er getraind wordt dient er altijd iemand aanwezig te zijn met een EHBO of BHV diploma en iemand die ouder is dan 17 jaar.
 8. Ieder lid is verplicht dat Hij of Zij (bij minderjarig één van de ouders) meehelpt met de voorbereiding en tijdens evenementen en met het onderhoud van de accommodatie van DVO.
 9. Rijders die met een licentie van BMX Club DVO Haaksbergen uitkomen in wedstrijden van KNWU en NFF zijn verplicht het verenigingstenue te dragen. Rijden in een clubshirt is verplicht voor alle licentiehouders. Er zijn 2 mogelijkheden om hiervan vrijgesteld te worden:99 9.1. De sporter is opgenomen in een bij KNWU aangemeld 9.1 Landelijk Fietscross Team (LFT) en rijdt daardoor in teamkleding. Opmerking: opname in een Landelijk Fietscross Team is mogelijk vanaf 1 januari in het kalenderjaar dat een sporter minimaal 13 jaar is of wordt.
  9.2. De sporter heeft een KNWU Amateur / Sportklasse licentie of is 19 jaar of ouder met een NFF licentie, deze rijders worden door de vereniging vrijgesteld van het rijden in het clubshirt. Er zal een mogelijkheid zijn op het clubshirt binnen de voorschriften om één privésponsor te plaatsen. Aan de overige kleding, zoals broeken of helmen, worden geen aanvullende verplichtingen gesteld. Het is niet toegestaan om na 1-10-2011 nieuwe sponsoruitingen anders dan die van de clubsponsors te plaatsen op het wedstrijdshirt (m.u.z. genoemd in artikel 7 punt 1 en 2).
 10. Trainingsleden zijn leden die een licentie bij een andere vereniging hebben maar deelnemen aan clubtrainingen bij DVO, de contributie is gelijk aan de contributie van andere leden van DVO, KNWU en NFF licentiehouders trainingsleden wordt geen basis licentiekosten inrekening gebracht. Trainingsleden worden alleen geaccepteerd als zij aan de volgende voorwaarden voldoen. Zij dienen zich te houden aan het huishoudelijk en trainingsreglement van BMX Club DVO Haaksbergen m.u.z. van het dragen van het clubtenue.